Ako začať s jarnou prípravou?

Pomaly sa nám zjarnieva. Prestáva mrznúť, dni bývajú dlhšie a vonku je tak celkovo príjemnejšie. A tak tí, ktorí dávajú koňom na zimu pauzu alebo oddychovejší režim, začínajú pomaly plánovať novú jazdeckú sezónu. Nemám teraz na mysli len preteky, ale celkovo jazdenie a prácu s koňmi.

Začiatky bývajú rôzne. Niektoré kone pokračujú, ako keby ani pauza nebola, niektoré naopak, ako keby všetko zabudli 😀

U nás jarnú prípravu vždy zameriavame na základy, bez ohľadu na to, či kôň mal alebo nemal voľno dlhší čas. Tieto faktory zohľadňujem pri zostavovaní tréningových plánov ja:

 • dĺžka pauzy,
 • čo kôň počas voľna robil,
 • vek koňa,
 • dĺžka a úroveň výcviku pred pauzou,
 • schopnosti jazdca a jeho jazdecká kondícia,
 • podmienky na tréning,
 • povaha a psychika koňa,
 • fyzická kondícia koňa,
 • zameranie výcviku a ciele do novej sezóny.

Niektoré naše kone dostávajú úplné voľno cca mesiac (v závislosti od počasia), niektoré majú iba oddychovejší režim zameraný hlavne na prácu zo zeme s 2-3, resp.4 dňami voľna.

Ako prvé pracujem s koňmi vždy zo zeme, kde riešim pozornosť a sústredenie na moje pomôcky. Väčšinou na to stačí jedna lekcia, na ktorej si okrem toho všímam aj pohyb (pravidelnosť- takt, uvoľnenosť) a kondíciu. Podľa toho viem nastaviť ďalší tréning. Následné lekcie sú zamerené na uvoľnenosť a naberanie kondície.

Po niekoľkých lekciách zo zeme (opäť v závislosti od vyššie spomínaných faktorov), pridávam tú istú prácu pod sedlom- zameriavam sa na takt, uvoľnenosť, priľnutie a “vylaďujem” základy. Potrebujem, aby kôň chodil pravidelne v každom chode, reagoval na jemné pomôcky, získaval rovnováhu- niesol sa sám a pohyboval sa sám. Kôň sa musí najprv ochotne hýbať vpred, pravidelne v rytme, aby som mohla trénovať viac. Dávam pozor, aby aktívne pracoval od zadu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V rámci opakovania a upevňovania základov jazdím veľké kruhy, diagonály, neskôr menšie kruhy až po malé kruhy (10m), oblúkom zmeniť smer, vlnovky, prechody krok- klus- krok, klus- cval- klus, krok- zastavenie- krok, neskôr klus- zastavenie- klus, dosť často nechávam koňa “vytiahnuť oťaže”.

Dbám na to, aby kôň aktívne používal zadné nohy, zostával uvoľnený a na jemnom priľnutí, ohýbal sa od holene, získaval rovnováhu.

Natiahnutie dopredu a dole pri zachovaní aktivity zadných nôh nie je pre koňa také jednoduché, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Pre koňa je to ako strečing. Vy spravíte teraz hneď šnúru alebo sa v predklone dotknete celými dlaňami zeme? Niekto to určite dokáže aj bez rozcvičky a pravidelného cvičenia. A niekto musí cvičiť celé týždne. Ako ja napríklad 😀

Preto treba aj koňom dopriať čas v úlohách, ktoré mu prirodzene až tak nejdú. Tiež sa musí rozcvičiť. Treba tolerovať aj občasnú stratu rovnováhy, keď sa na okamih oprie do ruky alebo zdvihne hlavu, resp. ňou pohybuje. Na to má jazdec ruky- aby sa prispôsobil koňovi, udržal jemný kontakt, ale zároveň mu umožnil potrebný pohyb. Časom by mal kôň získavať lepšiu rovnováhu a tieto „zakolísania“ sa eliminujú.

Ako test vedenia vonkajšou oťažou a ohýbania od holene, vyskúšajte na kruhu alebo v oblúku natiahnuť vnútornú ruku vpred tak, aby previsla oťaž. Kôň by mal ísť stále rovnako, ako pred povolením oťaže, prípadne sa mierne natiahnuť dole.

Ďalším testíkom je postupne prepúšťať oťaže- tzv. "nechať koňa vytiahnuť oťaže". Na prepúšťajúcu oťaž by mal kôň pomaly znižovať krk a hlavu nadol (nie nosom smerom k hrudi). Na začiatok netreba zúfať, ak kôň nenatiahne hlavu výrazne nadol. Aj mierne zníženie je pozitívny signál. Opäť treba vychádzať  od úrovne prijazdenosti koňa.

Ak dôjde k strate pristavenia, kôň zrýchli alebo zdvihne hlavu hore, je to znak, že v danom postavení držali koňa len vaše ruky. A to, samozrejme, nechceme.

K lonžovaniu na jazdiarni postupne pridávam kavalety- krokové, klusové, cvalové alebo lonžujem na lúke na miernom kopčeku (po zahriatí). Terénne nerovnosti vedú koňa k lepšiemu uvedomovaniu si svojho pohybu, kde a ako uloží ktorú nohu, pozornosti, podporujú zlepšenie rovnováhy. Takisto aj kavalety, ktoré dokážu pomôcť aj pri zlepšení kmihu. Všetko to však vyžaduje dôsledný, pravidelný a dlhodobý tréning.

Následne stupňujem náročnosť, pokým sa dostanem až na úroveň konca predchádzajúcej sezóny. Ku koncu sezóny zvyknem začať tréning nových cvikov z vyššieho stupňa (ak je na to kôň pripravený). Cieľom je len pochopenie zo strany koňa. V novej sezóne potom pokračujem na upresňovaní a zdokonalení prevedenia.

Čiže v prípade koňa, ktorý sa pripravuje do L-ka, je to ustupovanie na holeň, nacválavanie z kroku, obrat okolo zadku, kontracval, prechod cval- krok a jednoduchá zmena cvalu. Aj keď kontracval sa objavuje aj v niektorých Z úlohách, v L sa vyžaduje už lepšie zvládnutie v náročnejších úlohách.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ak by som toto všetko mala zhrnúť do pár stručných bodov, vyzeral by tréningový plán na začiatok sezóny vo všeobecnosti takto:

 • Úvodné lekcie
  práca zo zeme – sústredenosť a chápanie pomôcok, dôraz na takt, uvoľnenosť, nadobúdanie kondície
 • Následne lekcie
  práca zo zeme + práca zo sedla – takt, uvoľnenosť, (priľnutie), nadobúdanie kondície
 • Postupne
  doplniť kavalety, terén, stupňovanie náročnosti úloh z predchádzajúcich lekcií
 • Záver prípravy
  zavádzanie nových cvikov smerujúcich k dosiahnutiu dlhodobých cieľov

Aby som nebola len v abstraktnej rovine, napíšem vám môj úvodný tréningový plán pre kone základne prijazdené s postupným stupňovaním náročnosti (t.j. úroveň Z, s následnou prípravou do L):

1. týždeň 3-4x práca zo zeme

 • krok, klus,
 • veľký kruh- pohyb vpred,
 • po zahriatí prestávka s pomalými ohýbacími cvičeniami
 • malý kruh- ohnutie, podsadenie,
 • natiahnutie dopredu a dolu,
 • prechody krok- klus- krok
 • na záver cval na veľkom kruhu,
 • potom vyklusanie v strednom tempe a krokovanie
 • predlžovanie klusových a cvalových častí, zmeny tempa v jednom chode
 • prechádzka na ruke v teréne, hry na jazdiarni, proste oživenie na budovanie vzťahu a dôvery

2. týždeň 2-3x práca zo zeme, 1-2x jazdenie

práca zo zeme

 • ako prvý týždeň +
 • doplnenie o lonžovanie v teréne, kopce,
 • kavalety krok, klus na jazdiarni,
 • cúvanie,
 • obraty

práca pod sedlom

 • krok, klus na zahodenej oťaži,
 • postupne brať na oťaž,
 • zachovanie jemného kontaktu,
 • ohýbanie,
 • uvoľňovanie,
 • prechody krok- klus- krok

3. týždeň 1-2x práca zo zeme, 3-4x jazdenie

práca zo zeme

 • nadviazanie na predchádzajúce týždne
 • prechody krok- klus- cval- klus- krok,
 • kavalety krok, klus, cval,
 • nižšie skoky

práca pod sedlom

 • ako 2. týždeň
 • + zameranie na priľnutie, prechody,
 • začiatok cvalovej práce,
 • kavalety krok, klus,
 • terén

ďalšie týždne 1-2x práca zo zeme, 3-4-5x jazdenie

práca zo zeme

 • podobne ako 3. týždeň
 • + nové cviky (zavádzané postupne),

práca pod sedlom

 • každý chod,
 • zmeny tempa v jednom chode,
 • prechody- zachovanie taktu, uvoľnenosti, priľnutia,

Drezúrna hodina: ustupovanie na holeň, plece vpred (príprava na dovnútra plece), cúvanie, obraty v kroku, kontracval, nacválavanie z kroku, prechody, jednoduchá zmena cvalu

Záleží od koňa, či sa venujem len jednému cviku viac alebo, či trénujem viac cvikov, ale menejkrát a tiež na akom stupni výcviku je kôň, či sú tieto cviky pre neho nové alebo na koľko ich má zvládnuté. Cviky trénujem vo fázach, tzn. cca 5min cvik – potom vytiahnutie v kroku alebo inom chode – a zase cvik.

Kavaletová hodina: rôzne rozostavanie kavaliet (priamo, na kruhu, vlnovkách, so zmenou smeru,…) pre krok, klus, cval s prechodmi

Skoková hodina: nižšie skoky, nájazd z klusu, z cvalu, in- outy, prvé hodiny vždy celá úloha na jednu ruku, neskôr aj zo zmenami smeru na prekážkach, dopĺňanie skokov na in-outy, rady, rôzne kombinácie, nájazdy, celý parkúr

Opakovanie základov: vždy v úvode každej lekcie a aspoň 1x do týždňa celá hodina venovaná základom: dôraz kladiem na takt, uvoľnenosť, priľnutie, vylaďovanie prechodov, zastavovanie, sed jazdca v každom chode ľahký aj pracovný sed (správna poloha v sedle, uvoľnenosť, prenášanie váhy, nohy, ruky), rôzne úlohy na zlepšenie sedu (ak je to potrebné aj na lonži), menej rozličných úloh za sebou, skôr jedna viackrát (zväčša veľký kruh, diagonály, priamo po celej jazdiarni, zo stredu a cez stred jazdiarne, vlnovky s väčšími oblúkmi, kruhy vymeniť, malý kruh)

Princíp je jednoduchý: od nenáročného k náročnejšiemu- v rámci týždňov, dní, ale aj jednej lekcie.

Na záver len toľko:

Plánov sa netreba držať za každú cenu. Majú slúžiť nám, nie my im. Jazdenie by malo prinášať radosť jazdcovi aj koňovi. Pracovať na sebe, zlepšovať sa a chcieť dosiahnuť úspechy, neznamená len hnať sa za výsledkami. Aj keď niečo počas hodiny nevychádza, ako ste si želali, vždy ukončite hodinu v dobrom. Buďte vdačný za každý okamih. Byť s koňmi je pocta, nie samozrejmosť. Treba si to vážiť a nezabúdať na to.

Pomáham jazdcom začínajúcim aj pokročilým, s vlastným koňom aj bez neho, na ich ceste jazdeckým a konským svetom. S koňmi pracujem už 14 rokov, ale pri koňoch som snáď odjakživa. Spolu so sestrou máme vlastnú stajňu, jazdeckú školu aj e-shop s jazdeckými potrebami. Ako jedny z mála na Slovensku sme sa začali venovať výuke detí už od 4 rokov. Mojím cieľom vždy bolo naučiť jazdcov vnímať koňa, ale aj rozvíjať sa osobnostne. Jazdenie totiž nie je len o správnych pomôckach, ale najmä o práci na sebe, uvedomovaní si svojho tela, mysle a pocitov.  Viac sa o mne môžete dozvedieť tu. >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.