11 pilierov napredovania v jazdení

Keď som konečne začala pripravovať sériu článkov o mojich (ne)úspechoch s Dianou počas prvého roka systematického trénovania, a zároveň prvého súťažného roka, zasekla som sa na otázke:

„Čo bolo tým hlavným dôvodom, že z koňa, ktorý vedel len utekať a „zatáčať“, ktorý nezastavoval, neuvoľňoval sa, nenacválaval, bránil sa priľnutiu a nervózne hrýzol zubadlo, namiesto kroku cupkal, nepoužíval chrbát a zadné nohy, holeň chápal len ako povel na vystrelenie vpred, sa stal kôň pripravujúci sa do stupňa L?“

Tak nejako vyzeral môj zoznam hlavných nedostatkov a ja som absolutne netušila, kde začať. Musela som si vypracovať systém a plán. Uvedomila som si, že ak sa chcem skutočne zlepšovať, a je úplne jedno v akej disciplíne alebo aj pri rekreačnom jazdení, je dôležité:

 • Stanovenie priorít, cieľov a plánov
 • Nemať očakávania
 • Ovládať teóriu
 • Postupovať krok za krokom
 • Kreativita a flexibilita
 • Viesť si jazdecký denník
 • Trénovať najprv seba
 • Počúvať koňa
 • Pravidelnosť, vytrvalosť, dôslednosť
 • Poznať svoje slabiny a kvality
 • Tréner

Dodržiavaním týchto bodov sme sa s Dianou behom štyroch mesiacov vyškriabali z hodnotenia 5,0 na stabilné hodnotenie +- 5,8, a dokonca sa nám podarilo získať aj hodnotenie 6,2.
S koňom, o ktorom mi každý, kto sa aspoň trochu rozumie drezúre, vravel: „Predaj ju a kúp si lepšieho koňa. Ona na to proste nemá.“ Moja odpoveď vždy znela rovnako:

„Možno nemá na víťazstvá, ale na to, aby sa stala spokojným jazdeckým koňom, aby sa pohybovala tak, že jej jazdenie časom nespôsobí zdravotné problémy, na to má každý kôň.“

Pôvodne som myslela, že Z-tko bude naša konečná, postupne však zisťujem, že trénovanie náročnejších cvikov, je prínosom aj pre zlepšovanie v úplných základoch, a tak už pomaličky trénujeme aj L-kové úlohy.

Možno aj vy počúvate podobné slová, možno ste smutný, že nemáte lepšieho koňa. Verte mi, máte presne takého koňa, akého potrebujete! Ak budete poctivo stavať na týchto pilieroch, úspech sa časom dostaví.

A čo ak nemáte vlastného koňa? Tieto zásady funguju úplne pri všetkom. Aj keď jazdíte v jazdeckej škole, aj keď máte koňa len v nájme. Dokonca platia aj v iných športoch alebo oblastiach života. Samozrejme, že poupravené 🙂

#1 Stanovenie priorít, cieľov a plánov

Ujasnite si, čo je pre vás najdôležitejšie. Mať spoľahlivého parťáka na vychádzky? Spraviť si licenciu jazdca, chodiť na preteky, vyhrávať alebo zlepšovať sa? Stanovenie priorít úzko súvisi s vašimi cieľmi, treba to však chápať v dlhšom časovom horizonte. A tiež prepojiť s ostatnými plánmi a aktivitami v živote (aj mimo koní). Od rebríčka priorít sa bude odvíjať aj stanovenie vašich cieľov a plánov.

Majte cieľ a reálny plán (postup), ako ho dosiahnuť.

V prípade jazdenia je to tréningový plán na dlhšie obdobie, ale rozpracovaný do detailnejších krokov, napr. v rámci mesačných tréningových plánov alebo týždenných. Bez plánu môžete veľmi ľahko skĺznuť k trénovaniu všetkého a vlastne ničoho alebo trénovaniu toho istého stále dookola, pokým to nebude 100%-tné, až sa z toho stane napokon prešľapovanie na mieste.

Nemusíte vedieť jeden cvik dokonale, aby ste mohli začať trénovať druhý. Ale pozor! Nepreskakujte postupnosť. Ak napr. neviete zastaviť z kroku, nemá zmysel trénovať zastavovanie z klusu. Ale na druhej strane, zastavovanie z kroku nemusí byť „vyšperkované“ do posledného detailu, aby ste mohli začať trénovať aj zastavovanie z klusu.

Nezabúdajte, že do cieľa vedie mnoho ciest, a preto jeden tréningový zámer skúste dosiahnuť viacerými spôsobmi. Ak má váš kôň napr. problém uvoľniť sa, môžete jeden deň trénovať na kavaletách, ďalší deň prechody a jazdenie vlnoviek, kruhov, ďalšíkrát viacej cvalovej práce, potom zas obraty alebo ustupovanie na holeň, atď. Možností je veľa a každému koňovi zapasuje niečo iné.

Samozrejme, žiaden cvik nerobte „donemoty“ celú hodinu. Je dobré vedieť, ktoré cviky a úlohy na čo slúžia, čo nimi dosiahnete, a prečo ich trénovať. K tomu vám pomôže ďalší bod.

#2 Ovládať teóriu

Skôr, ako chcete niečo trénovať, musíte vedieť:

ČO?            KEDY?            AKO?            PREČO? 

ČO?

Aké cviky, úlohy existujú? Čo môžete s koňom trénovať? Aký je ich význam?

PREČO?

Prečo ich potrebujete trénovať? Čo nimi chcete dosiahnuť?

AKO?

Nedomýšľajte si! Zožeňte si kvalitného trénera, otvorte internet, vezmite knihy, napozerajte videá, proste nájdite spôsob, ako získať hodnotné znalosti a snažte sa presne pochopiť, ako sa daná vec, cvik, sed, … robia správne. Ak nebudete dávať jasné a zrozumiteľné pomôcky, ak VÁM nebude jasné, čo vlastne robíte, čo potom ten kôň?

KEDY?

Predbiehajte a nové prvky do svojho tréningového plánu zaraďujte, keď budete vy aj váš kôň pripravení. Taktiež dbajte aj o ich správne zaradenie v rámci jedného tréningu.

Dodržujte osnovu tréningovej lekcie:

Zahrievacia fáza ⇒ základy ⇒ hlavná náplň (úloha) ⇒ vydýchavacia fáza

#3 Nemať očakávania

Očakávania zaväzujú a zväzujú, prinášajú sklamanie alebo zmierňujú pocit radosti. Spomeňte si, keď ste očakávali, že niečo dostanete, získate a nakoniec z toho nič nebolo. Smútok a sklamanie boli určite veľké. Alebo sa to nakoniec splnilo, a síce ste sa radovali, radosť však bola menšia, ako keby to je prekvapenie.

Očakávania nás nikam neposúvajú, lebo sa príliš upíname len na výsledok, a to nás obmedzuje. V podvedomí máme uložený pocit sklamania, ktorý príde, ak to nedokážeme. Navyše sa môže začať vynárať aj myšlienka: „Nie som dosť dobrá/ý, nemám na to.“ A to je zabijak snov.

Robte vždy najlepšie, ako viete v danej situácii, dajte zo seba všetko, buďte ohľaduplný k svojmu koňovi a prijímajte, čo prichádza. Nezabúdajte:

#4 Postupovať krok za krokom

Neriešte viac vecí naraz. Ak budete robiť z každého rožku trošku, nakoniec sa budete motať stále na tom istom mieste a nikam sa neposuniete alebo len veeeľmi pomaly budete napredovať. Takisto nepreskakujte niektoré kroky. Možno to istý čas bude fungovať, ale neskôr vás to dobehne a budete sa musieť vrátiť hneď o niekoľko krokov nazad.

Všetko má svoj čas alebo pomaly ďalej zájdeš.

Nedá sa stavať dom od strechy. K tomu vám určite poslúži aj stupnica vzdelania koňa. Podľa mňa (a nielen podľa mňa) je to fakt základ, ktorý si treba vryť do pamäti. Na jednotlivé časti stupnice sa viažu aj konkrétne úlohy, čiže je to ťaháčik k odpovediam na otázky z bodu #2.

Kúskujte.

Už ste niekedy počuli spojenie „rozporcujte svojho mamuta“? Znamená to, nebrať si príliš veľké sústo, ale rozdeliť si väčšiu úlohu na menšie kúsky. Keď som si spísala zoznam, čo všetko musíme s Dianou zlepšiť, hneď mi napadlo, že to nemám šancu zvládnuť. Akonáhle som si každý nedostatok rozdelila na menšie čiastkové úlohy a tie zaradila do tréningového plánu, už to nevyzeralo tak nereálne. Každý cvik, ktorý sme potrebovali trénovať som tiež rozdelila na niekoľko jednoduchších krokov. Vždy som sa zameriavala len na jeden konkrétny krok a nerozptylovala sa tým, že ďalších x vecí ešte nemáme zvládnutých. Postupne prišiel rad aj na ne.

Presným zacielením pozornosti na jeden konkrétny krok, dokážete napredovať efektívnejšie a rýchlejšie. 

#5 Kreativita a flexibilita

Buďte kreatívny a flexibilný v úlohách aj v zameraní tréningov.

Určite sa vám už stalo, že ste si pripravili super plán na svoju jazdeckú hodinu a váš kôň, jednoducho povedané, nezdieľal rovnaké nadšenie 😀 Držať sa silou mocou svojich predstáv a očakávaní, nie je dobrá cesta. Niekedy si treba povedať:

„Aj zajtra je deň.“

Mne sa to stalo nedávno. 20min som si stavala parkúrik, Diana sa za ten čas dobre vynaháňala s koňmi vo výbehu, takže ledva klusala a po pár minútach som to zabalila.

Buďte flexibilný, aj keď vášmu koňovi v daný tréning niečo fakt ide alebo na niečo je viac naladený, zmeňte plán a trénujte, čo ponúka.

Kreativitu využite zas pri zostavovaní týždenných tréningových plánov. Ja sa snažím pravidelne zaraďovať do tréningu lonžovanie, kavalety, skokovú gymnastiku (áno, aj keď sa venujete drezúre), drezúrne úlohy, na vychádzky do terénu síce nestíham chodiť, ale jazdievam na neďalekej lúke (terénne nerovnosti, kopce sú výborné na posilnenie a zlepšenie rovnováhy), upevňovanie základov a samozrejme, aspoň 1 deň voľno. Nie vždy všetko stíham v rámci jedného týždňa, ale kombinujem podľa času, počasia, potrieb koňa, zamerania mesačného tréningu, atď.

Určite váš kôň (aj vy) ocení kreativitu aj v jednotlivých lekciách. Nejazdite celú hodinu po obvode jazdiarne alebo na kruhu. Študujte a hľadajte nové úlohy a rôzne ich kombinujte. Samozrejme, s ohľadom na schopnosti a zdatnosť vás a vášho koňa.

Kreativita a flexibilita sa bude hodiť v tomto zimnom období aj tým, ktorý nemajú k dispozícii krytú jazdiareň. Občas nás prekvapí dážď, občas jazdiareň zamrzne, občas je podmočená. Ja tento čas veľmi rada využívam na prácu zo zeme formou pomalých cvikov, ktoré koňa nútia premýšľať, ohýbania alebo skúšaním rôznych strašiakov. Keď mrzne, jazdím a lonžujem na lúke, kde je povrch s mäkkou trávou podstatne lepší ako na jazdiarni.

#6 Viesť si jazdecký denník

Nie, nejde o žiadne zápisky na štýl: „Milý denníček, dneska …“ 😀 Ale o zapisovanie vašich tréningových poznámok a postrehov. Zapistujte si problémy a nedostatky, ktoré ste prekonali a ako, ale aj úspechy- aj tie malé, každodenné!

Vraj sa najlepšie učí na vlastných chybách. Jasné, múdry človek sa poučí aj z chýb druhých, aby sám taký omyl nespravil. Preto je dobré zapisovať si všetko podstatné. Stáva sa, že niečo, čo už máte zvládnuté, prestane fungovať. Napríklad nemôžete z nejakého dôvodu trénovať alebo pri trénovaní nových úloh sa vám rozpadne aj to, čo vám fungovalo a musíte sa vrátiť o pár krokov späť.

Človek veľmi rýchlo zabúda, hlavne na to, čo už nepotrebuje. Ak si budete viesť jazdecký denník o svojich postrehoch, riešeniach, postupoch, ušetríte si do budúcna čas aj nervy, pretože namiesto znovuhľadania riešenia, ktoré ste raz už mali, skrátka siahnete po svojich poznámkach a rovno sa vydáte na správnu cestu.

Rovnako dôležité je aj značiť si úspechy. Každý má občas blbý deň, blbé obdobie, kedy môže nadobudnúť pocit, že je neschopný, nemá na to. Ak opäť siahne po svojich poznámkach, zistí, čo všetko sa mu už podarilo, aké prekážky prekonal, že síce má za sebou aj sklamania, ale po nich znova „vyšlo slnko.“

Diár Sám sebe trénerom

#7 Trénovať najprv seba

Pracujte v prvom rade na zlepšení seba, až potom svojho koňa.
Ak ste niekedy dlhšie pozorovali kone vo výbehu, určite ste mali šancu vidieť neuveriteľné „tanečné kreácie“. Predĺžený klus, preskoky, najrozmanitejšie stranové pohyby, obraty, cúvanie, všetko, všetko. Dokonca aj tí, ktorí môžu pôsobiť ako úplní „ťapkovia“, zvládajú bez zaváhania drezúrne cviky. Tie kone to jednoducho všetko vedia. Áno, každý v inom prevedení, lebo každý má určité telesné možnosti a danosti.

Problémom zostáva, aby sa jazdec naučil, ako koňovi vysvetliť, čo presne od neho chce, a hlavne, aby mu pri tom neprekážal a neblokoval ho v pohybe.

Až keď toto jazdec zvládne, môžu spolu pracovať na zdokonaľovaní a vylepšovaní.

#8 Počúvať koňa

Až keď sa naučíš cítiť svojho koňa, môžeš vo svojej práci niečo zmeniť.
Claudia Butry

Nezabúdajte, že tvoríte so svojim koňom tím, nie ste despota a otrok. Berte koňa ako rovnocenného partnera s právom na vlastný názor. Konieckoncov, tie kone nám ukazujú, že dávame zmätočné pomôcky, že žiadame príliš veľa, že tam zle sedíme, že máme tvrdú ruku, že, že, že.

V jazdeckej škole veľmi často vidím, ako ten istý kôň s jedným jazdcom zápasí, bráni sa a vzápätí s druhým funguje bez zaváhania na jemných pomôckach. Nie, kôň sa nezmenil, ani si nevraví: „tohto mám rád a tohto nie“ (čo zvykne byť vysvetlenie jazdcov). Nie je potreba sa obhajovať, ani vyhovárať.

Všetci sa učíme a robíme chyby. Treba sa zamyslieť a hľadať, čo robím nesprávne a ako by sa to dalo robiť lepšie.

#9 Pravidelnosť, vytrvalosť, dôslednosť

Pravidelnosť, vytrvalosť, dôslednosť sú jedny z najdôležitejších základových kameňov vášho úspechu. Budem úprimná:

„Môžete dodržiavať všetky pravidlá, ale keď sa vám raz nechce, ďalšíkrát si jazdíte halabala alebo niekoľkokrát zmeníte, čo vlastne chcete, lebo sa úspech nedostavuje tak rýchlo, ako ste si želali, ďaleko sa nestanete.“

Úspech sa nezrodí z niečoho, čo robíš príležitostne, ale z toho, čo robíš pravidelne.

Ak to zo svojimi cieľmi myslite vážne, pripravte sa na opustenie svojej komfortnej zóny. Čakajú vás výzvy, prekonanie pohodlnosti alebo lenivosti, vzdanie sa pohodlia a možno aj zrieknutie sa iných vecí z vášho života. Aby ste to všetko dokázali ustáť, potrebujete poznať skutočný zmysel svojich snov a cieľov. Odpovedzte si naozaj úprimne na otázky:

„Prečo chcete dosiahnuť tento cieľ? Prečo je to pre vás dôležité? Prečo vám na tom tak záleží?

Zmysel je hnacím motorom nášho konania. Zmysel vám nedovolí vzdať sa. Vďaka zmyslu, ktorý vám dáva vaš cieľ prekonáte všetky prekážky.

#10 Poznať svoje slabiny a kvality

Aby ste mohli niečo zlepšovať alebo na niečom stavať, potrebujete sa dobre poznať. Seba aj svojho koňa.

Býva dosť často zvykom (a vedú nás k tomu už v školách), pracovať na svojich nedostatkoch. Čo nám nejde, tomu sa máme venovať. Namiesto toho, aby sme stavali na tom, v čom sme dobrí, sústredíme väčšinu svojho času a pozornosti tomu, v čom dobrí nie sme.

Rozhodne tým nechcem povedať, že sa máte vykašľať na svoje slabiny, ale nezabúdajte rozvíjať ďalej aj svoje kvality.

Opäť sa mi hodí príklad s Dianou. Diana nie je drezúrny kôň, nemá drezúrny pohyb. Ak budem celý čas riešiť len to, ako sa hýbe, ďaleko sa nedostaneme. Môžeme sa ale zamerať na to, čo vieme reálne zlepšovať a v čom si vieme „nahnať body“.

Tiež sa veľmi nenosí, chváliť sám seba. Schválne, koľkokrát sa vám stalo, že vás  niekto pochválil (nemusí sa to týkať len koní, ale napr. že dobre vyzeráte, ste šikovný, máte talent,…) a vy ste sa cítili trápne a snažili sa to zahovoriť alebo protirečiť? Tak oddnes sa s úsmevom jednoducho poďakujte 🙂

Naučte sa byť realisti. Reálne zhodnoťte svoje možnosti, silné a slabé stránky a vymyslite stratégiu, ako s nimi ďalej naložíte.

A pritom všetkom majte na pamäti aj pochvalu. Chváľte seba aj svojho koňa za každú maličkosť, ktorá sa vám podarí.

#11 Tréner

Nájdite si niekoho skúsenejšieho alebo aspoň rovnako skúseného, kto vás bude pri jazdení zo zeme usmerňovať.

Pri jazdení sa sústredíme na veľa vecí naraz a niektoré chyby si ani neuvedomujeme, lebo sa práve zameriavame na iné pomôcky, úlohy, atď. Je dobré mať pri sebe niekoho (ideálne každý tréning, ale aj raz začas je lepšie ako vôbec), kto vás na ne upozorní alebo vám poradí. Zo zeme totiž všetko vyzerá inak a človek na zemi vidí celého vášho koňa a vás v rovnaký okamih, nerobí viac vecí naraz ako vy, má teda dosť priestoru všímať si každý detail.

Ja nemám možnosť trénovať pravidelne s trénerom, a tak vždy aspoň na pár minút poprosím niekoho, aby ma natočil, prípadne využijem statív na mobil, ktorý som kúpila za pár eur. A môžem vám povedať, že čo som zo sedla hodnotila v štýle: „Čo to ten kôň stvára,“ po pozretí videa si vravím: „Čo som to tam stvárala ja?“ Fakt sa to oplatí.

Natáčanie videí je dobré aj z toho dôvodu, že často máte pocit, že to, na čo ste upozorňovaný, nie je pravda a vy to robíte správne. Po zhliadnutí videa uznáte, že ste sa mýlili 😀

Tréner vám tiež oznámi chvíle, keď váš kôň ide správne a vy to ešte tak dobre neviete cítiť, aby ste si tie momenty mohli uvedomiť a tieto pocity vyhľadávali a naučili sa ich sami vnímať a cítiť.

Všimli ste si, že tréner je len jedným z bodov? Ostatné si musíte zabezpečiť sami. Iste dobrý tréner vám bude pomáhať aj so zvyšnými bodmi, ale

žiaden tréner to za vás „odmakať“ nemôže.

Preto:

Buďte sami sebe tým najlepším trénerom!


Pri písaní tohto článku bolo pre mňa ťažké zachovať si stručnosť. Ak by som chcela obsiahnuť naozaj všetko detailne, bolo by to asi na ďalší ebook. Tak mi napadlo, že by som pre vás taký ebook mohla napísať. Teda jedine, ak o to stojíte 😀 Bolo by v ňom napríklad ako postupovať pri zostavovaní plánov, ako pracovať s teóriou, kde ju hľadať, aby ste sa nestratili v záplave informácií, ako porcovať mamuta, atď. Skrátka, každý pilier napredovania detailne rozobratý.

A keďže v dobe sociálnych sietí sa počítajú „likes“, dajte like aj tomuto článku, ak sa vám páčil a inšpiroval vás. 

Pomáham jazdcom začínajúcim aj pokročilým, s vlastným koňom aj bez neho, na ich ceste jazdeckým a konským svetom. S koňmi pracujem už 14 rokov, ale pri koňoch som snáď odjakživa. Spolu so sestrou máme vlastnú stajňu, jazdeckú školu aj e-shop s jazdeckými potrebami. Ako jedny z mála na Slovensku sme sa začali venovať výuke detí už od 4 rokov. Mojím cieľom vždy bolo naučiť jazdcov vnímať koňa, ale aj rozvíjať sa osobnostne. Jazdenie totiž nie je len o správnych pomôckach, ale najmä o práci na sebe, uvedomovaní si svojho tela, mysle a pocitov.  Viac sa o mne môžete dozvedieť tu. >>
Komentáre
 1. Tina píše:

  Náhodou som narazila na tuto stránku a musím povedať, že pre človeka, ktorý sa učí sám, sú takéto rady / tipy veľkým prínosom. Takze určite budem tuto stránku ďalej sledovať

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.