5 lekcií na mojom koni + detailná online prednáška o správnom sede 

Zlepši svoj sed

Kurz zameraný na zlepšenie sedu s pomocou Franklin Method®, mojich koní a mňa :))

Chcete výrazne zlepšiť svoj sed už za pár lekcií?

Individuálny offline kurz zameraný na:

korektný sed v každom chode, zlepšenie vnímania svojho tela, odstránenie chýb a nedostatkov, ľahkosť a súlad s pohybom koňa podľa princípov biomechaniky a za použitia loptičiek Franklin Method®

Cena kurzu je 180€

= 5 lekcií na mojom koni + detailná online prednáška o správnom sede

Kto vás kurzom povedie?

Volám sa Daniela Hancková a už viac ako 10 rokov vediem vlastnú jazdeckú školu.

Okrem toho som:

 • Inštruktor jazdenia T1
 • Certifikovaný inštruktor Franklin Method Balls
 • Absolventka Rider Biomechanics kurzu Mary Wanless (Biomechanika jazdca)
 • Maniak do sedu už vyše 20 rokov 😀

Na čo sa počas kurzu budeme zameriavať?

 • Korektný sed
 • Súlad s pohybom koňa podľa biomechaniky
 • Identifikácia individuálnych nedostatkov a ich náprava
 • Posilnenie vnímania a uvedomovania si vlastného tela

Ako bude kurz prebiehať?

 • Objednanie, úhrada
  Po registrácii na kurzu vás budem kontaktovať pre upresnenie detailov. Ak sa na budúcej spolupráci dohodneme, bude vám vystavená faktúra. Po pripísaní úhrady vám budú udelené prístupové údaje do členskej sekcie, kde nájdete online prednášku o sede. Preto je potrebné kontrolovať svoju e-mailovú schránku.
 • Online prednáška
  Aby sme sa pri lekciách na koni mohli zamerať hlavne na prax a trénovanie, je potrebné naštudovať si vopred teóriu. Všetky informácie, ktoré pri tréningu budeme využívať, som spracovala do online prednášky. V prípade, že teória nebude zvládnutá, bude nevyhnutné sa jej venovať počas prvej lekcie, a tým pádom sa skráti čas precvičovaniu na koni. A to je škoda....
 • Prvá lekcia
  Termín si dohodneme tak, aby to pasovalo obom stranám. Vzhľadom na to, že nemám k dispozícii krytú halu, musíme sa prispôsobiť aj počasiu. Trvanie prvej lekcie bude cca 2hod a zahŕňa dovysvetlenie teórie mimo koňa, prípravu koňa, lekciu na koni, starostlivosť o koňa po jazde. Dĺžka lekcie na koni a jej obsah bude prispôsobený individuálne podľa schopností jazdca- detaily budú dohodnuté vopred.
 • Následné lekcie
  Po prvej lekcii si dohodneme termín ďalších 4 lekcií tak, aby sme zachovali pravidelnosť (ideálne aspoň 1x/týždeň). Lekcie na seba budú nadväzovať a ich obsah bude prispôsobený schopnostiam jazdca, jeho napredovaniu a potrebám.
 • Pokračovanie po skončení kurzu
  V prípade záujmu bude možné dohodnúť si po skončení kurzu aj ďalšie lekcie a pokračovať tak v práci na zdokonaľovaní svojho sedu a vedenia koňa.