ONLINE KURZY

Kurz zameraný na korektný sed

Jazdec pochopí ako vyzerá správny sed, prečo je dôležité na koni sedieť v súlade s biomechanikou. Za pomoci cvikov do sedla a cvikov na doma sa naučí lepšie vnímať svoje telo a používať ho správne a efektívne, aby tak mohol prehlbovať súlad s koňom.

Kurz zameraný na prípravu koňa zo zeme

Tento kurz prechádza základnou prípravou koňa zo zeme od výberu vhodnej výstroje, cez manipuláciu, vodenie, lonžovanie, gymnastiku, hry, až po začiatky jednoduchej stranovej práce. Zameriava sa na učenie koňa spôsobu pohybu, ktorý bude potrebovať pri nosení jazdca, ale taktiež na psychickú prípravu, aby z neho bol spoľahlivý, vnímavý, ochotný a učenlivý spoločník nielen na jazdenie.

WEBINÁRE

Rýchlokurz sedu

Webinár nahustený informáciami o sede v súlade s pohybom koňa. Detailne rozoberá rôzne druhy sedov v jednotlivých chodoch na základe biomechaniky pohybu koňa, taktiež popisuje najčastejšie chyby sedu, prečo vznikajú, čo spôsobujú a ako ich napraviť. Na záver v stručnosti popisuje použitie loptičiek Franklin Method® pri jazdení, keďže po absolvovaní tohto kurzu je možné absolvovať jazdecký kurz (offline) zameraný na zlepšenie sedu práve pomocou týchto loptičiek.